Od planowania po wdrożenie wybranych rozwiązań

Doradzamy jak udoskonalić czynności związane z testowaniem oprogramowania, analizą systemową oraz biznesową.

Współpracujmy z międzynarodowymi firmami doradczymi - uzupełniamy ich wiedzę o aspekty zapewnienia jakości.

Doradzamy zarówno dużym firmom, jak i startup-om.

 

Doradztwo z zakresu testowania oprogramowania i Quality Assurance

 1. Proces
  1. Definiowanie procesu testowego
  2. Dopasowanie procesu testowego do procesu wytwórczego
  3. Ocena dojrzałości procesu poprzez audyt
  4. Usprawnienie procesu
 2. Automatyzacja
  1. Gdzie i jak automatyzować
  2. Zarządzanie automatyzacją
  3. Optymalizacja kosztów automatyzacji
 3. Narzędzia
  1. Wybór odpowiedniego narzędzia
  2. Wdrożenie narzędzia do organizacji
  3. Optymalizacja kosztów
 4. Optymalizacja testowania
  1. Wdrożenie technik usprawniających
  2. Szkolenia
  3. Usługi
 5. Zarządzanie zmianą
 6. Zarządzanie ryzykiem
  1. zarządzanie ryzykiem projektowym
  2. zarządzanie ryzykiem produktowym
  3. Root Cause Analysis
  4. Zarządzanie kryzysem
 7. Interfejsy graficzne aplikacji
  1. Budowa użytecznych i dostępnych interfejsów
  2. Audyt interfejsów graficznych
 8. Przetargi i zamówienia publiczne
  1. Uzupełnienie kompetencji w ofertach o Certyfikowanych Testerów i Certyfikowanych Test Managerów (ISTQB®)
  2. Jak przygotować ofertę na testowanie
 9. Budowa zespołów testowych
  1. Jak zbudować dobry zespół testowy
  2. Rekrutacja.

 

Doradztwo z zakresu analizy systemowej i biznesowej

 1. Usługi konsultingowe (np. wsparcie przy realizacji przetargów, reprezentowanie klienta przy rozmowach z dostawcami, identyfikacja wstępnych wymagań biznesowych na potrzeby zamówień)
 2. Analiza procesów biznesowych w organizacji
 3. Wsparcie procesu identyfikacji wymagań
 4. Pomoc przy modelowaniu i dokumentowaniu wymagań
 5. Doradztwo w zakresie podejścia do:
  1. analizy biznesowej
  2. analizy systemowej
  3. dokumentowania wymagań
  4. wyboru narzędzi
 6. Wsparcie tworzenia infrastruktury dla modelowania wymagań
 7. Szkolenia z zakresu analizy biznesowej i modelowania wymagań
 8. Szkolenia/warsztaty z przeglądów dokumentacji/modeli
 9. Audyt procesu analizy biznesowej/systemowej
 10. Coaching.