Zrozumieć biznes

Kursy z analizy biznesowej, inzynierii wymagań oraz użyteczności

 

Kluczem do sukcesu każdej firmy jest przede wszystkim dobry produkt. Dotyczy to każdej branży, również IT.

Specyfiką IT jest to, że trudno wytworzyć dobre oprogramowanie, nie mając skutecznych analiz i całościowego poglądu na każdym etapie tworzenia systemów. Nasz produkt musi spełniać wymagania klienta, musi być funkcjonalny, a my dzięki ciągłemu monitorowaniu procesów powinniśmy elastycznie i na czas przewidywać wszystkie zmiany.

Dobrze wyszkolona kadra, świadoma celów biznesowych, wartości swojego produktu jest kluczem do osiągnięcia sukcesu.

 

Dlaczego wymagania?

Czy w czasach tak rozbudowanych systemów informatycznych kogoś jeszcze trzeba przekonywać jak ważne są prawidłowo zdefiniowane wymagania? Badając nieudane projekty informatyczne stwierdzono, że za ich niepowodzenie w ponad 30% odpowiada niezgodność z wymaganiami lub nieodpowiednie zarządzanie wymaganiami. Nieprawidłowo określone wymagania, niepełne specyfikacje oraz źle przeprowadzone zmiany stają się również najczęstszą przyczyną defektów aplikacji.

Definiując i zarządzając wymaganiami w odpowiedni sposób można zminimalizować ryzyko związane z błędami, a także zmniejszyć prawdopodobieństwo przekroczenia budżetu, oraz co najważniejsze: dostarczyć oprogramowanie wysokiej jakości zgodne z potrzebami klienta.

 

Dlaczego analiza biznesowa?

Dzięki stale rosnącej potrzebie dostępu do danych i wiedzy, analiza biznesowa staje się kluczem i podstawą sukcesu każdej firmy. Korzystanie z analizy biznesowej przyczynia się do zwiększenia wiedzy pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, ponieważ zapewnia dostęp do odpowiednich informacji we właściwym czasie.

Badanie Gartnera przeprowadzone na grupie tysiąca czterystu dyrektorów informatycznych, wykazało, że analiza biznesowa wyprzedziła bezpieczeństwo i stała się dla nich najważniejszym priorytetem technologicznym.

Bieżąca oraz przyszła wartość firmy i jej potencjał wynikają z ogółu zgromadzonej przez nią informacji, wiedzy i doświadczenia. Analiza Biznesowa stanowi podstawę budowania efektywnych rozwiązań, w tym informatycznych.

 

Dlaczego użyteczność?

Norma ISO definiuje użyteczność jako “stopień, w jakim produkt może być używany przez niektórych użytkowników, w celu osiągnięcia pewnych celów w sposób efektywny, skuteczny i zadowalający w szczególnym kontekście wykorzystania".

Użyteczność jest decydującym czynnikiem w rozwoju i projektowaniu oprogramowania oraz aplikacji internetowych. Jaki sens ma wprowadzanie kolejnych funkcjonalności, jeśli nie można ich odpowiednio wykorzystywać przez ich skomplikowanie?

 

W sytuacji, w której sukces firmy zależy od jakości oprogramowania ważne jest wprowadzenie najwyższych standardów na każdym szczeblu i etapie jego wytwarzania: przy konstruowaniu i zarządzaniu wymaganiami, w analizie biznesowej i użyteczności.

Proponujemy szkolenia oraz egzaminy najbardziej znanych i uznanych organizacji: IREB®, IQBBA oraz IBUQ. Wszystkie ustalają jednolite międzynarodowe standardy oraz wprowadzają certyfikaty poświadczające kompetencje pracowników w zakresie inżynierii wymagań, analizy biznesowej i użyteczności.

 

 

# Nazwa szkolenia Typ szkolenia Słowa kluczowe
1 Tworzenie i ocena specyfikacji wymagań funkcjonalnych praktyczne wymagania, specyfikacja, dokumentacja
2 IREB® Poziom Podstawowy certyfikujące wymagania, specyfikacja, dokumentacja
3 IREB® Advanced Level - Requirements Modeling certyfikujące wymagania, specyfikacja, dokumentacja
4 IREB® Advanced Level - Requirements Management certyfikujące wymagania, specyfikacja, dokumentacja
5 IREB® Advanced Level - Requirements Elicitation certyfikujące wymagania, specyfikacja, dokumentacja
6 IQBBA Poziom Podstawowy certyfikujące analiza biznesowa, wymagania
7 IBUQ Foundation Level certyfikujące użyteczność, testowanie, UX

 

 

Szkolenia zamknięte

Chcesz zorganizować szkolenie w Twojej firmie? Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną wycenę dla grup zamkniętych.

Napisz do nas

Szkolenia online i stacjonarne

Organizujemy szkolenia w formie tradycyjnej - stacjonarnej oraz zdalnej - online. Jak przebiegają kursy online?

Sprawdź

Szkolenia otwarte

Proponujemy terminy szkoleń otwartych organizowane w całej Polsce. Sprawdź kalendarz zapisz się!

Kalendarz