Nowe sylabusy ISTQB® Test Analyst i Technical Test Analyst 2019

Nowe sylabusy ISTQB® Test Analyst i Technical Test Analyst 2019

ISTQB® zatwierdziło nowe wersje sylabusów Advanced Level 2019 - Test Analyst oraz Technical Test Analyst.

Informację o dokonanych zmianach w stosunku do poprzednich wersji sylabusów można znaleźć na stronach ISTQB®. Warto jednak już teraz zauważyć zmianę w proponowanej długości trwania szkolenia Test Analyst.

  • Test Manager - 5 dni
  • Test Analyst - 3 dni (poprzednio 4 dni)
  • Technical Test Analyst - 3 dni

 

Jak podaje ISTQB®, aktualizacje sylabusów odzwierciedlają opinie rynkowe, zbadane przez niezależną organizację zajmującą się badaniami marketingowymi, oraz aktualny stan branży testowania oprogramowania. Przejaw tych zmian ma mieć odzwierciedlenie w treści - koncentracji na tematach, które w ankiecie zostały uznane za najważniejsze.

Nowym sylabusom towarzyszą również inne publikacje, w tym słownik z kluczowymi terminami, zaktualizowane cele nauczania, przykładowe pytania egzaminacyjne, a także dokument przeglądowy, wytyczne dotyczące akredytacji oraz zasady i struktura egzaminów.

„Oba sylabusy, które publikujemy, to duży krok naprzód. Aktualizujemy nasze portfolio w oparciu o informacje zwrotne z rynku. Jesteśmy w kontakcie z wieloma dostawcami szkoleń i certyfikowanymi specjalistami, i dokonaliśmy aktualizacji programu nauczania zgodnie z ich wymaganiami i najnowszymi zmianami rynkowymi.”, wyjaśnił Olivier Denoo, prezydent ISTQB®.

Publikacja nowych sylabusów Test Analyst oraz Technical Test Analyst oznacza wycofanie egzaminów z tychże modułów opartych na wersji 2012:

  • 4 lutego 2021 - wycofanie egzaminów w wersji angielskojęzycznej,
  • 4 sierpnia 2021 - wycofanie egzaminów w pozostałych wspieranych językach, w tym j. polskim.

 

Zmiana sylabusów to także nie lada wyzwanie dla dostawców szkoleń, którzy muszą dokonać reakredytacji w obu modułach:

  • do 4 lutego 2021 - gdy dostarczane szkolenia oparte są na angielskojęzycznych materiałach,
  • do 4 sierpnia 2021  - gdy dostarczane szkolenia oparte są na pozostałych wspieranych językach, w tym j. polskim.

 

Test Manager, jako trzeci z modułów w części Core, nie został jeszcze zaktualizowane i wciąż obowiązuje w wersji 2012.

Warto pamiętać, że certyfikaty Advanced Level - Test Manager, Test Analyst oraz Technical Test Analyst, zdobyte w ramach starszych programów nauczania, upoważniają do dalszego kontynuowania ścieżki certyfikującej - są podstawą do spełnienia wymagań wstępnych dla innych programów nauczania ISTQB®. Przykładem może być certyfikat Full Advanced, który jest przyznawany w momencie zdobycia wszystkich trzech głównych certyfikatów Advanced Level, niezależnie od wersji sylabusa.